Gör avloppssystem med plastbrunn, med infiltration eller markbädd beroende på marktyp.