Anlägger grunder för hus, garage, tomter och vägar.