Vi är bland annat certifierade för isodrän, det är en markisoleringsskiva som man bland annat använder till källarväggar. Den är inte som en vanlig markisoleringsskiva den är dränerande. Vill man ha information om skivan kan man titta in på isodran.se. Vi utför även vanlig hederlig dikning av åkermark, gårdar och vägar.